Måste vi lämna kontrolluppgifter på alla som har gett gåvor 2019?

Ni som godkänd gåvomottagare är skyldiga att lämna kontrolluppgifter på alla gåvor om minst 200 kronor som har getts till er från och med det datum som ni blev godkända och registrerade som gåvomottagare.