Medlemsavgift

Intäkter från medlemsavgifter som avser ett faktiskt medlemskap (t ex rätt att rösta på årsmöte) ska inte räknas med i insamlade medel. En ”upprundning” av en medlemsavgift, alltså en extra gåva som betalas i samband med medlemsavgiften ska räknas med i insamlade
medel.