Min far har gift om sig. Hans nya fru har antytt att jag och min bror inte kommer att ärva något, inte ens huset som min far äger, eftersom de skrivit någon form av papper som säger att hon nu är delad ägare av huset…kan det stämma?

Det är ingen lätt fråga, det finns många faktorer som kan påverka, bland annat vilket papper din far och hans fru har skrivit. Utgångspunkten är att ni ärver er far, ni är hans legala arvingar och har rätt till er arvslott. Då han och hans nya fru inte har några gemensamma barn så har hon ingen arvsrätt per automatik. Däremot har hon rätt till bodelning (detta är dock ingen arvsregel). Om er far har givit egendom till sin nya fru så ingår egendomen fortfarande i bodelningen så länge det inte är enskild egendom. Om din far skulle ha överlåtit fastigheten på sin fru och om de har gjort hennes egendom enskild så får det konsekvenser för storleken på ert arv. Särskilt om er far har ett testamente genom vilket ni barn endast ska erhålla laglotten.
Det finns ett förstärkt laglottsskydd i ärvdabalken. I korthet innebär den att om arvlåtaren under sin livstid skänkt bort egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan är att likställa med ett testamente så kan gåvan (eller dess värde) under vissa omständigheter återgå. Vid en laglottsberäkning tar man då hänsyn till värdet på den skänkta egendomen.