NGO|PRO

NGO|PRO® är ett insamlingssystem med medlemshantering. Systemet hjälper er att förenkla administrationen så att fler resurser kan läggas där det bäst behövs. NGO|PRO® är specifikt utvecklat tillsammans med och för insamlings- och medlemsorganisationer.

Systemet innehåller verktyg för att automatisera processer, kommunicera och skapa engagemang hos såväl nya som befintliga gåvogivare och medlemmar.

Vår vision är att skapa det kompletta insamlingsverktyget. NGO|PRO® är därför under kontinuerlig utveckling tillsammans med våra uppdragsgivare. Användarvänlighet, tillgänglighet, skalbarhet har varit viktiga ledord redan från början vilket resulterat i ett lätthanterligt verktyg som redan ”out-of-the-box” täcker många behov. Skalbarheten gör systemet anpassningsbart till specifika behov och organisationens framtida utveckling.

NGO|PRO® utvecklas av Bonigi AB. Vi är ett starkt team- och värdebaserat bolag som drivs av en tydlig idé: ”Att hjälpa de som hjälper andra”. Läs mer på ngopro.com