Niklas Bondesson

Föreläsning: Kommunikation som ger effekt!

Att nå ut med sin marknadskommunikation blir allt svårare. Kanalerna blir fler och fler och konkurrensen om uppmärksamheten hårdnar år för år. Reklamtröttheten är utbredd. Så hur ska man göra för att nå ut och bryta igenom? För att få effekt av investeringarna i marknadskommunikation? Med utgångspunkt från en analys av ca 200 kommunikationskampanjer som tävlat i effekttävlingen 100-wattaren sedan 2020 går Niklas igenom de viktigaste framgångsfaktorerna som framträder i analysen. Bland annat kring valet av kanaler och betydelsen av kreativitet för att få maximal effekt. Föredraget ger dig möjlighet att lära från de allra mest effektiva kampanjerna. Analysen som presenteras har tidigare publicerats i rapporten Kommunikation som ger effekt!, släppt av NoA Consulting och Sveriges Annonsörer under senhösten 2022.

Om Niklas: 
Niklas Bondesson är ekonomie doktor vid Stockholms universitet samt grundare till byrån NoA Cosulting där han idag fortfarande är verksam. Niklas forskar i marknadsföring på Stockholms universitet och har publicerat ett flertal studier och branschrapporter om varumärkesbyggande och kommunikation. Han är sedan 2020 aktiv inom Sveriges Annonsörers Effektkommitté och startade innan dess Sveriges Kommunikationsbyråers (KOMM:s) Effektkommitté. Niklas har också mer än 15 års erfarenhet av strategisk rådgivning i marknadsföringsfrågor.