Ola Mattsson

Ola Mattsson har arbetat i olika roller i civilsamhället under 25 år. De senaste 10 åren på Rädda Barnen varav de fem senaste som Sverigechef. Idag är han chef för Rädda Barnens nyinrättade Growth Hub. Uppdraget handlar om att driva innovationer för att öka effekten för Rädda Barnens målgrupper, både i den egna och andra verksamheter. Growth hub ska också utveckla nya finansieringsformer för både den egna verksamheten eller verksamheter som gynna Rädda Barnens effektmål, exempelvis utfallskontrakt och sociala obligationer. Gruppen arbetar med hög riskaptit, medskapande processer och genom att testa nya modeller både i Rädda Barnens Sverigeverksamhet, internationellt och i andra organisationer.  Ledord i verksamheten är medskapande,  effekt, transparens, disruption och riskaptit.

Ola kommer medverka på GS-dagen den 18 mars.