Olof Hugander

Bakgrund:

Olof Hugander jobbar som seniorkonsult på Brakeley Nordic. Han projektleder uppdrag för olika icke-vinstdrivande organisationer och medverkar även som föreläsare vid Brakeleys öppna utbildningar inom fundraising, filantropi och resursmobilisering. Tidigare har han även, bland annat, jobbat på finansiärssidan vid en av Sveriges största stiftelser. Vid sidan av ordinarie arbete har han under många år engagerat sig i styrelseuppdrag, som initiativtagare och som rådgivare åt flera ideella organisationer. Han är utbildad vid Lunds universitet och är vidareutbildad, inom ledning och styrning i icke-vinstdrivande organisationer, vid Harvard Kennedy School. Under 2019 bidrog han vid framtagandet av Giva Sveriges och PwC:s rapport ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?”

Föreläsning: 10 år till 2030 – Riggad för SDG-spurten med näringsliv och filantroper? tillsammans med Moniqa Löfstedt