Om ett äktenskapsförord gynnar enbart den ena parten, vad krävs då för att man ska få jämka?

I Äktenskapsbalken 12:3 regleras möjligheten till jämkning om ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till dess innehåll, omständigheterna vid upprättandet, senare inträffade förhållanden och/eller omständigheterna i övrigt. Det kan också bli så att äktenskapsförordet lämnas helt utan avseende vid bodelningen. Som du ser är det alltså en bedömning i det enskilda fallet som måste göras och några specifika kriterier ställs inte upp i lagrummet. Vid en bedömning tas också hänsyn till praxis, t.ex. tidigare domar i liknande ärenden.