Om jag och min man skriver ett testamente efter konstens alla regler, var ska vi förvara det tycker du? Vi har inget bankfack.

Det är viktigt att förvara sitt testamente på en säker plats. Det är bättre att förvara sitt testamente hos en oberoende privat aktör än i hemmet eller i ett privat bankfack. Om testamentet förvaras privat är risken större för att det inte kommer fram i tid efter ett dödsfall eller förstörs av någon som lider nackdelar med anledning av testamentet. Det bästa är att förvara sitt testamente hos en aktör som även har bevakning mot Skatteverkets register och snabbt upptäcker om testator avlider. Det finns flera företag och aktörer på den privata marknaden som sysslar med testamentsförvaring och bevakning, några exempel är Livsarkivet, Testamentsbanken och Vita arkivet.

Det går även att förvara testamentet där det inte är alltför svårt att finna, t.ex. tillsammans med övriga värdehandlingar i hemmet. Du kan även ge en kopia till vän eller anhörig och berätta eller anteckna på kopian var originalet finns, för det fall ni vill gömma undan det lite mer. Kopior blir dock inte gällande, såvida inte era legala arvingar vill godkänna en kopia, varför originalet måste kunna återfinnas.