Om jag skriver kvarlåtenskap i mitt testamente, inkluderar det allt jag äger, även min kolonistuga, eller ska jag nämna stugan för sig?

Det är mycket riktigt, om du skriver kvarlåtenskap (t.ex. ”min kvarlåtenskap…”), så innefattas även kolonistugan.