Per Westberg

Per är Chef för Kommunikation och Insamling på Röda Korset.

Per kommer medverka i den inledande diskussionen Sex månader med corona-pandemin – hur engagerar vi människor nu?