Pernilla Frisk

Pernilla Frisk är ansvarig chef för Nordea Private Bankings jurister och även ansvarig för filantropi frågor. Pernilla har lång erfarenhet av att möta Private Banking kunder och deras behov av bland annat diskutera filantropiska frågeställningar. Hon har arbetat nordiskt och har därmed erfarenhet av hur man ser på dessa frågor i våra grannländer. Pernilla sitter även som styrelseledamot i en välgörenhetsstiftelse.

Seminarium: Förmögenheter, företagande och filantropi – bankernas roll i filantropisk rådgivning.