Peter Örn

Ordförande i Kommittén Demokratin 100 år. Peter Örn arbetar med ledarskapsfrågor och hållbar samhällsutveckling både som rådgivare och föreläsare och har skrivit flera böcker. Han är även styrelseordförande för Blekinge Tekniska Högskola samt ledamot i Sidas styrelse och i Anna Lindhs Minnesfond. Peter Örn har tidigare bland annat varit VD för Sveriges radio, generalsekreterare för Röda korset samt deltagit i en rad statliga utredningar, bl.a. var han ordförande för analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och Delegationen för hållbara städer.