Rapporteringsperiod

Nyckeltal för insamling rapporteras kvartalsvis till Giva (Q1-Q4). I rapporteringen ska siffrorna brytas ner per månad.