Rebecka Lönnroth & Ylva Christiansson

         

Föreläsning: AI för civilsamhället – var börjar man?

Vinnova har beslutat att genomföra en fyraårig satsning, tillsammans med AI Sweden, med målet att stimulera samt stärka kommuners och civilsamhällets kapacitet och förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med artificiell intelligens. Civilsamhällets organisationer har stora möjligheter att med hjälp av AI ta sig an nya utmaningar och bedriva en mer effektiv och (rätts)säker verksamhet. De har goda möjligheter att bli en betrodd och innovativ aktör inom insamling och användning av data utifrån, sitt i grunden, höga förtroendekapital bland medborgarna. Men hur tar man de första stegen för att påbörja sin AI-resa?

AI Sweden kommer dela med sig av sina perspektiv och erfarenheter samt sitt arbete med kraftsamlingen och de möjligheter som finns inom ramen för satsningen. Detta gör tillsammans med Ylva Christiansson, projektledare för Friends projekt (AutoIarm).

Seminariet passar dig som leder och/eller bedriver utveckling inom civilsamhället och som är nyfiken på att veta mer om hur det går att använda AI för att utveckla en verksamhet och hur man tar de första stegen på en sådan resa. Efter seminariet kommer deltagarna förhoppningsvis få insyn i vilka möjligheter som finns och hur man kan gå till väga för att börja arbeta med AI.

Om Rebecka: 
Rebecka Lönnroth är programledare på AI Sweden och driver den satsning som heter Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Rebecka har arbetat med digitaliseringsfrågor i offentlig sektor under många år och har en bakgrund från både kommunal och regional sektor, däribland som regionutvecklare inom digitalisering och AI i Västra Götalandsregionen. Hon har även arbetat på Infrastrukturdepartementet och där varit med och drivit policyfrågor kopplat till samhällets digitalisering och digital inkludering. Hon har även en bakgrund som managementkonsult på företaget Governo.

Om Ylva:
Ylva Christiansson jobbar som projektledare för Friends projekt (AutoIarm). Ylva har lång erfarenhet av att arbeta inom civilsamhället, både i Sverige och internationellt.