Richard Gabler

Richard Gabler - Talare Civilsamhällets Strategiforum 2019

Richard Gabler, MSc. jobbar idag med non-financial risk management på Nordea med speciellt fokus på penningtvättsfrågor, terroristfinansiering och internationella sanktioner. De senaste tio åren har han ansvarat för att utveckla processer och system på ett flertal tillståndspliktiga företag för att möta de AML krav som ställts på deras verksamheter. På Nordea har han bland annat tagit fram globala processer för hantering av sanktionsrisker, granskat kunders processer och system för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering samt utbildat företagskontoren inom sanktioner och om bankens interna processer för att hantera sanktionsrisker.