Vad bör vi som organisation tänka på gällande redovisning när vi nu är godkända som gåvomottagare, eller inför vår ansökan om att bli gåvomottagare?

Ni som gåvomottagare måste kunna redovisa för Skatteverket hur ni ser till att de gåvor som ska skänkas till social hjälpverksamhet och/eller forskning går till just de ändamålen. Därför behöver ni ett bra system på plats för att kunna följa upp detta. Är ni en organisation med flera olika verksamheter och ändamål (som är allmännyttiga men som inte avser skattereduktion), är det viktigt att ni i er kommunikation med givare är tydliga med vilka typer av gåvor som ger skattereduktion, och vilka gåvor som inte ger skattereduktion.

På Skatteverkets hemsida finns mycket mer information både för privatpersoner/givare och för organisation/gåvomottagare. Hittar ni inte tillräcklig information på hemsidan rekommenderar vi er att läsa och söka i Skatteverkets Rättslig vägledning för att få mer detaljerad information.