Vad gäller om en givare ger 200 kr men några kronor tas ut i avgift av en gåvoförmedlare?

Generellt gäller att omkostnader i samband med att en gåvogivare lämnar en gåva inte får räknas med i skattereduktionen. Har ni som gåvomottagare specifika frågor kring gåvoförmedlare/ ”mellanhänder” dock så kontakta handläggare på Skatteverket.