Vi är tre syskon vars far gifte om sig och fick ett barn till. Ärver hans fru före oss eller går vi före? Var i ordningen kommer vår halvsyster?

Om din far går bort först så har han fyra bröstarvingar, hans fyra barn. Ni tre syskon är särkullbarn och har rätt att få ut hela era arvslotter direkt, medan ert halvsyskon får vänta till dess att båda föräldrarna är borta. Arvet delas alltså i fyra delar, men det gemensamma barnets arvslott kommer först att gå till dennes mor. Er far kan teoretiskt upprätta ett testamente som gör att ni endast erhåller er laglott vid hans frånfälle, vilket innebär att ni då erhåller halva ert arv (laglotten är alltid halva arvslotten). Det vanliga i ett sådant testamente är att ni sedan erhåller resterande farsarv (som en andel) den dagen den efterlevande makan är borta.
Tilläggas bör också att er fars fru har rätt till bodelning, innan arvet fördelas. Bodelningsrätten är ingen arvsrätt. Om allt i deras äktenskap är s k giftorättsgods (d v s att det inte finns någon enskild egendom), så delas först enligt huvudregeln makarnas totala giftorättsgods i två delar. Den ena halvan tillfaller efterlevande maka i bodelningen, och den andra halvan utgör arvet, vilket delas mellan de legala arvingarna.
Om din fars fru går bort först så ärver han sin fru om hon inte har några andra barn än deras gemensamma barn. Har hon barn sedan tidigare så blir det dock motsvarande situation som ovan.