Vi vill försäkra oss om att vårt sommarställe inte orsakar en tvist mellan våra barn när vi dör, t.ex. att den ene tvingar den andre att sälja, har du något bra tips på hur vi ska göra?

Om era barn ärver sommarstället så blir de ägare tillsammans. Då träder Samäganderättslagen in. Varje ägare har då rätt att sälja sin andel. I ett testamente kan ni lägga in en förköpsrätt avseende egendomen mellan barnen. Då måste de först erbjuda varandra möjlighet att köpa andelarna i sommarstället innan de säljer till någon utomstående. Utöver detta bör ni se till att barnen skriver ett så kallat samäganderättsavtal sinsemellan sig där de i förväg reder ut frågor som rör samägandet. Till exempel kan de reglera när respektive part ska ha rätt att nyttja egendomen, hur kostnader ska fördelas och hur förvaltningen av egendomen ska gå till. Det går även att avtala bort möjligheten för delägarna att begära att egendomen säljs på offentlig auktion med anledning av oenigheter dem emellan. I sådana fall måste de vara överens för att hela egendomen ska kunna försäljas.