Vilka typer av underlag vill Skatteverket ha vid ansökan när man ska förklara hur gåvorna används?

Skatteverket är medvetna om att alla inte har samma möjligheter när det gäller redovisning och att organisationer har olika uppdelning. Skicka med årsredovisning och en budget, därefter kan ni förklara i en egen skrivelse hur gåvorna kommer att användas och hur ni vet att just de gåvorna kommer till just det ändamålet (social hjälpverksamhet eller forskning). Det bästa är att innan ni ansöker att ni har ett bra system på plats där ni kan följa gåvorna som avses för gåvor som kan ge skattereduktion. Detta är särskilt viktigt om ni har flera olika verksamheter där ändamålen är allmännyttiga men inte ligger till grund för skattereduktion. Skatteverket begär dock inte att man ska kunna följa ”krona för krona” / en gåva från en specifik givare, utan det är själva ”klump-summan” som ni som gåvomottagare tar emot, dvs. alla de gåvor ni tar emot totalt som ska gå till t ex social hjälpverksamhet ska kunna följas.