Vivian Awuku

Vivian Awuku är ansvarig för testamente/arvsgåvor Greenpeace i de fyra nordiska länderna. Hennes roll infattar att öka medvetandet hos givare i organisationen och icke givare om testamentsgåvor, utveckla strategier för testamentsgåvor, marknadsföring om testamenten, bygga relationer med givarna, skapa mervärde för långsiktigt givande, hantering av arv ex. vis fastighetsförsäljning, värdering av bohag, avtal mm.  Vivian kommer från den privata sektorn, men gick över till den ideella för 4 år sedan, och har 15 års lång erfarenhet inom sälj, som säljchef bl.a.  

Vivian medverkar på en av fördjupningsutbildningarna den 28 april – Att arbeta med testamentesgåvor