Aktuellt

Jag har två barn och tre barnbarn. Kan mitt arv delas lika, dvs 1/5 till var och en av dem? Jag är ensamstående och har två vuxna barn. Jag vill att min dotter ärver 50 % av mina samlade tillgångar och att min son ärver 25 %. Resterande 25 % vill jag kunna ge bort efter eget godtycke. Är det juridiskt rätt att göra så? Om min biologiske son avlider före mig, kan jag då göra mina barnbarn – som vi inte har någon kontakt med – arvslösa och istället testamentera till någon annan? Jag äger ett hus där jag och min sambo bor sedan 10 år. Hur kan/får jag fördela husets värde mellan mina tre biologiska barn, min sambo och min fosterdotter som bott hos mig sedan 18 år? Vi är ett gift barnlöst par. Kan vi då helt fritt välja vem eller vilka som ska ärva oss? Vi är tre syskon vars far gifte om sig och fick ett barn till. Ärver hans fru före oss eller går vi före? Var i ordningen kommer vår halvsyster? Min pappa är döende och har ett hus som han gärna vill att hans son ska ärva. Vi är fyra syskon. Hur fungerar detta, kan han testamentera huset till honom?