Aktuellt

Nettoomsättning Familjemedlemskap Antal fysiska personer Kan vi ta del av våra svar från föregående års rapportering? Antal volontärer och volontärtimmar Antal anställda Antal medlemmar Gåvor från stiftelser med nära koppling till ett företag Gåvor från privatpersoner via företag