Aktuellt

Jag äger en fastighet ihop med min fru, som har två barn med en annan man. Hur ska vi skriva vårt testamente för att särkullbarnen inte ska få huset om min fru dör före mig? Jag och min sambo har både gemensamma barn och särkullbarn. Jag vill testamentera allt till sambon och ett par procent till välgörenhet. Kan jag skriva något i stil med: ”Jag vill att min sambo (namn och personnummer) ärver allt jag äger, med fri äganderätt, förutom 2% av min kvarlåtenskap som ska gå till organisationen x med organisationsnummer y”?