fördjupningsutbildningar 18 MARS

Dagen efter Insamlingsforum har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper, få nya insikter och reflektera tillsammans med kollegor i branschen på någon av de högaktuella utbildningarna eller på GS-dagen, för dig som är generalsekreterare i en ideell organisation. Vi erbjuder ett unikt tillfälle att ta del av våra föreläsares mångåriga erfarenheter av ledarskap, givande, insamling och engagemang i Sverige och internationellt.

Fördjupningsutbildningarna direktsänds och genomförs online.


Specialpris! För dig som deltar på Insamlingsforum Online den 17 mars och en av fördjupningsutbildningarna den 18 mars finns ett specialpris: du får hela 1000 kr i komborabatt!