Från 90-konto till swish – om insamling och engagemang i en ny tid

Workshop

Föreläsare: Lovisa Vildö, analytiker och lead data scientist, Kairos Future
Rum: 353
Tid: 14.15-15.00

Biståndsorganisationen We Effect var 2018 års pro bono-samarbetspartner för Kairos Future. Under hösten gjorde organisationerna gemensamt en omvärldsanalys, med målet att få ökad förståelse för hur det svenska givarbeteendet kommer att förändras fram till 2030.
I det här seminariet presenteras utvalda insikter från det arbetet, tillsammans med resultat från Morgondagens medborgare – en studie om medborgarskap och engagemang, även det mot 2030, som gjordes i samverkan med bland annat Röda Korset och Scouterna.
Seminariet kommer leda till en fördjupad insikt i vilka trender som driver på svenskarnas insamlingsvilja, samt ge inspiration till hur insamlingsorganisationer bör svara mot dessa.