Från bidrag till affärssamarbete

Talare: Helene Brinkenfeldt, Chef företagssamarbeten och Filantropi, UNICEF Sverige

Idag behöver vi som organisation ännu mer förstå företagens verksamhet, utmaningar och
vilka affärsmål det styr mot om vi ska få till långsiktiga samarbeten. Vi vill alla att de ska
bidra till hållbarhet, de globala målen och de specifika utmaningar som varje organisation
arbetar för.
De ökade kravet på rättighetsinnehavarna. Följa upp, mäta och utvärdera. Genom att göra
det kan vi stärka långsiktiga relationer. Rättigheterna (innehåll, varumärke etc.) måste även vara på tårna, lyhörda
mot företagens krav.
En rättighet måste förstå varför ett företag vill engagera sig i samhällsfrågor:
Exempelvis att samhällsengagemang driver affären genom stoltare medarbetare och att
vår nya arbetskraft kommer kräva det (generation z), att de stärker bilden av varumärket
och att det kan påverkan affären positivt
Hur gör vi det ?
Jag kommer berätta om hur vi på Unicef arbetat under de senaste två åren.
Vilka möjligheter har vi sett. Vilka utmaningar har vi stött på. Hur kan en organisation som
har störst verksamhet utanför Sveriges gränser göra sig relevant i Sverige, givet att även
Sverige har utmaningar både innan och efter pandemin.

Det här seminiariet är för de som arbetar med företagssamarbeten eller de som kommer och vill utveckla sin kunskap
inom området.