Fundraisingforskaren som drivs av passion och önskan om en bättre värld

Att ägna sitt yrkesliv åt fundraising och filantropi var inte vad Adrian Sargeant hade planerat. Ett bananskal ledde honom in och många år senare är han fortfarande kvar. Det är framförallt människorna som håller honom kvar. Att dagligen får arbeta med fundraisers som brinner för sitt jobb och sina organisationer är en förmån som är få förunnad.  

Adrian Sargeant är en av många inspirerande talare vi kommer få möjlighet att lära känna under Insamlingsforum i mitten av maj. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter och sin forskning inom insamling och filantropi under två olika seminarier. Giva Sverige har intervjuat Adrian om innehållet i seminarierna och tog samtidigt chansen att lära känna honom lite bättre.  

Adrian_SargeantFilantropi handlar om kärlek till mänskligheten
Filantropi, som enligt ordboksdefinitionen betyder något i still med: verksamhet som utan motprestation stöder institutioner och projekt, menar Adrian Sargeant handlar om en kärlek till mänskligheten. Och det är just det som det grekiska ursprungsordet också betyder: människokärlek.

”Philanthropy is about love of mankind.
Healthier societies. More love, less war,
generally a societal good.”

Målet med hans egen och andras forskning inom området filantropi och fundraising är att få filantropin att växa över hela världen. Filantropi handlar om en kärlek till mänskligheten, om ett hälsosammare samhälle, mer kärlek, mindre krig och ett allmänt välgörande. På frågan om hur filantropin ska växa är det självklara svaret för Adrian Sargeant att det görs genom en förbättrad givarupplevelse.  

Att få givaren att må bra
Ett av seminarierna Adrian Sargeant kommer att hålla på Insamlingsforum har titeln ”Donor acknowledgementslearning to say a better thank-you. Att tacka sin givare på ett riktigt vis handlar om att få givaren att må bra. Vi är av tradition bra på att förpacka och kommunicera behov men vi har inte kommit lika långt när det handlar om att förstå hur vi som insamlare får givarna att känna sig av vår kommunikation. Seminariet kommer att handla om hur vi kan designa vår kommunikation för att få folk att må bra av sitt givande. Ett väl genomtänkt och vältajmat tack kan skapa stora positiva effekter. Till exempel visar Adrians forskning inom området att ett tack inte alltid måste följa en gåva utan snarare kanske kan föregå din nästa kampanj.  

Att dubblatrippla eller fyrdubbla din insamling
Det andra seminariet som Adrian erbjuder riktar sig till dig som vill lära mer om hur ni som insamlingsorganisation kan växa. Från en studie av flera stora organisationer som har gjort en stor och snabb tillväxtresa fångas lärdomar och kunskap upp. I forskningsstudien undersöks interna faktorer så som ledarskap, kultur och organisation för att skapa förståelse för vad som möjliggjort en framgångsrik tillväxt inom insamling. En av de stora lärdomarna är att en satsning där hela organisationen inklusive styrelsen är med är avgörande. Studien visar också att det finns likheter mellan ledarna inom organisationerna som nått framgång. Adrian Sargeant beskriver att i princip alla ledarna visat sig vara systemtänkare och att de tagit sig an utvecklingen på ett systematiskt vis.  

Kompetensbrist inom yrket
Adrian Sargeant som själv halkade in på området fundraising och filantropi ser idag med viss oro på utvecklingen för yrket. Han ser att det finns behov av mer utbildning och en tydligare karriärväg för att fler ska hitta fram till det som han själv passionerat har ägnat sitt yrkesliv åt. För att filantropin ska växa behövs kompetent personal och det ser Adrian är en av branschens stora utmaningar framöver.  

Insamlingsforum
Adrian Sargent är en av huvudtalare vid årets Insamlingsforum 14 – 15 maj. Om du inte redan har anmält dig, så finns fortfarande chansen!

Text: Josefiina Ben Azzouz