GS-dagen – ett fördjupat samtal under insamlingsforum

Välkommen till GS-dagen på Insamlingsforum!

På Insamlingsforums första dag får du som generalsekreterare/motsvarande chans till ett alldeles eget program. Med begränsat antal platser för att ge utrymme till förtroendefull dialog och samtal, får du möjlighet att stanna upp i vardagen och diskutera med kollegor från olika typer av organisationer. Mellan klockan 11.45 – 16.45 den 15 mars har vi ett program lite avskilt från övriga aktiviteter på Insamlingsforum, övrig tid deltar du i Insamlingsforums ordinarie program.

Insamlingsforum inleds 9.30 av Jakob Forssmed, socialminister, och sedan tar Niklas Laninge vid och talar om ”Varför gör inte människor som vi vill? Öka engagemanget och givandet med beteendeinsikter”. Sedan kan du välja vilket seminarium du vill vara med på innan GS-dagen startar, och vill du ha lite inspiration till det första samtalet under GS-dagen kan du lyssna till ”Att lära sig navigera och möta det okända – blir det en fråga om ”do or die”?” med Jessica Carragher Wallner.

11.45  Välkommen, presentationer och introduktion till GS-dagen med Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige

12.15             Lunch

13.00 Att lära sig navigera och möta det okända – blir det en fråga om ”do or die”?
Scenarioplanering och annan typ av utforskande av det okända och mer osäkra är det som står högst upp på listan för många idag efter pandemi och ökad oro i omvärlden. Jessica Carragher Wallner inleder GS-dagen med ett fördjupat samtal utifrån den föreläsning hon håller på Insamlingsforum innan lunch och diskuterar tillsammans med er hur ni som chefer och ledare kan arbeta för att hantera det okända och ovissa.

Jessica Carragher Wallner är Excutive Director på PwC Sverige och sitter med i PwC:s globala team för ledarskap och strategi. Jessica har arbetat med framtidsbaserande frågor internationellt såväl som nationellt för privat, offentlig och ideell sektor sedan 2008.

14.30             Fika 

15.00 Nya utmaningar och etiska dilemman för insamling och givande
Den okända och ovissa omvärlden innebär också nya frågeställningar för insamling och givande. Digitaliseringens möjligheter, enkla och sömlösa betalningar där kommunikation och betalning interagerar, ökade politiska önskemål och krav på rapportering och tillsyn är några exempel som påverkar ideella organisationer. Är er insamlingspolicy och andra policies uppdaterade för att hantera detta? Och hur för man ett pågående samtal om etiska överväganden?

Som avstamp för diskussionen delar Anna Ernestam, generalsekreterare för SOS Barnbyar, med sig av ett etiskt dilemma som uppstod då en mycket stor gåva gavs av en person som inte hade förmåga att själv bedöma konsekvenserna för sin privatekonomi och hur de valde att hantera detta.

16.15 Summering och reflektioner

16.30             Paus

17.00 Demokratin i post-sanningens tid 
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien, föreläser om den högaktuella frågan om demokratin i post-sanningens tid.

18.00 Middag, mingel, musik och utdelning av Stenbeckspriset 2022

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Det är inte någon extra kostnad för att delta i GS-dagen men det är ett begränsat antal platser så reservera din plats nu. GS-dagen är endast valbar för dig som är högsta tjänsteperson.