Välkommen till GS-huset!

På Insamlingsforums första dag får du som generalsekreterare eller motsvarande för en ideell organisation chans till ett alldeles eget program. Med begränsat antal platser för att ge utrymme till förtroendefull dialog och samtal, får du möjlighet att stanna upp i vardagen och diskutera med kollegor från olika typer av organisationer. GS-huset tar plats lite avskilt från övriga aktiviteter på Insamlingsforum.

I år vill vi inspirera dig att se insamling i ett bredare sammanhang och kontext. GS-huset har temat ”Journey to Supporter Engagement: Change your Organisation, Change the World” och handlar om hur vi kan få större kraft i våra uppdrag och ändamål genom att lägga fokus på våra supporters; frivilliga, medlemmar, givare. Men det kräver ett förändrat arbetssätt i organisationen. Vi tar avstamp i den föränderliga samhällsmiljön och tittar på hur vi kan engagerar människor att bli delaktiga i en större social rörelse. En ny form av folkrörelse.

Värd för GS-huset är Charlotte Rydh, FRIIs generalsekreterare. Kath Abrahams, Diabetes UK och Joe Jenkins, The Children’s Society har erfarenheter av genomgripande förändringsarbete och kommer att guida oss utifrån sina egna organisationers resor: från organisationer där insamling drivits av teknik och kanaler till ett där engagemang från givare, frivilliga och medlemmar (supporters) satts i centrum för allt vad organisationen gör. För båda organisationerna har detta inneburit stora förändringar – från struktur, processer, system, mätetal, kompetenser och, inte minst, kultur och inställning – där alla har involverats från styrelse, ledning och medarbetare till givare, medlemmar, frivilliga och mottagarna. Huvuddelen av programmet sker på engelska.

PROGRAM

11:00          Välkommen och introduktioner
11:30          Journey to Supporter Engagement: Change your Organization, Change the World
12:15          Gemensam lunch
13:00        
Fortsättning – teori och praktik
14:30         
Paus med fika
14:45        
Summering
15:30        
Avslutande samtal

Sedan fortsätter vi med övriga deltagare:
16:30              ”Vem ska rädda världen?”  Samtal och diskussion under ledning av Thomas Frostberg, journalist
18:00              Fördrink och middag med prisutdelning Årets Insamlare 2018

GS-huset ingår i den ordinarie konferensavgiften. Antalet platser är dock begränsat.

Varmt välkommen!