Hur ska man veta vad som är rätt eller fel?

Insamlingsetik – samla in mer pengar och håll dina givare på gott humör. Kan det bli enklare…?
Här är första delen i en rad fördjupande texter på temat insamling och etik av Ian MacQuillin.

Ian MacQuillin, Rogare. Foto: Malin Ekelund
Ian MacQuillin, Rogare. Foto: Malin Ekelund

Ian MacQuillin är grundare av den internationella tankesmedjan ”Rogare”. Han räknas som en av världens ledande tänkare inom området insamling och etik. Han har utvecklat en ny etisk teori för insamling som försöker balansera insamlarnas förpliktelser gentemot båda givare och förmånstagare.

Läs hela artikeln här