20 år av samma misstag — hur du undviker dem och blir bättre på digital utveckling

Under 20 år av projekt efter projekt inom digital utveckling hinner man göra många misstag. Vissa misstag är viktigare än andra, dels för att de ger ett större utslag och dels för att de ger så tydliga lärdomar. I det här föredraget tar Daniel upp sina favoritmisstag och hur man kan undvika dem. De misstag som var och fortfarande är mest lärorika. De misstag som gör störst skillnad – om man inte gör dem. De misstag som återkommer år efter år, på organisation efter organisation. 

Föreläsningen passar alla som producerar eller beställer digital utveckling. Under föreläsningen kommer du känna igen dig — efter föreläsningen kommer du tänka på nya sätt. Du kommer se fallgropar och identifiera misstag innan de sker. Du kommer få med dig lärdomar som hjälper dig skapa och beställa bättre lösningar och du kommer få bättre resultat.  

Talare: Daniel Lindholm, grundare och konsult på Elefant Studio AB
Rum: 361