Företagssamarbeten  3.0 – hur du lyckas med företagsrelationer

Samhällsengagemang. Hållbarhet. Socialt ansvar. Kärt barn har många namn. Och betydelsen är inte alltid helt självklar. Klart är dock att näringslivet de senaste 10 åren har flyttat fram positionerna rejält när det gäller frågor som traditionellt har hanterats av civilsamhället. Vad får det för konsekvenser för ideella organisationers samarbeten med företag? I detta seminarium får hjälp att navigera i ett nytt landskap och tillsammans spanar vi på trender som påverkar förutsättningarna för samverkan mellan näringsliv och civilsamhälle. Vi ger handfasta tips och råd för hur du ska lyckas med ert företagssamarbete – idag och i framtiden.

Talare: Andreas Drufva, marknadschef på Naturskyddsföreningen & Caroline Goetze, chef för företagssamarbeten på Naturskyddsföreningen
Rum: 359