Hur blir man snabb och relevant under en pandemi?

innovation

Föreläsare: Karin Schulz – Generalsekreterare, Mind

Lyssna till Minds erfarenheter om deras arbete under vårens Coronapanemi

Mind har under våren som svar på Coronapandemin utökat Äldrelinjens kapacitet och digitaliserat hela Självmordslinjen för att kunna svara upp mot det ökade tryck som uppstått. Minds generalsekreterare Karin Schulz berättar om sina erfarenheter och lärdomar och vad som krävs för att ideella organisationer ska kunna agera snabbt och relevant under oväntade samhällsutmaningar.