GS-HUSET

På Insamlingsforums första dag får du som generalsekreterare eller motsvarande för en ideell organisation chans till ett alldeles eget program. Med begränsat antal platser för att ge utrymme till förtroendefull dialog och samtal, får du möjlighet att stanna upp i vardagen och diskutera med kollegor från olika typer av organisationer. GS-huset tar plats lite avskilt från övriga aktiviteter på Insamlingsforum.

Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige, leder samtalet utifrån inspirationsföreläsningarna med Lars Lundström, Friluftsfrämjandet, Ola Mattsson, Rädda Barnen och Katherine Raskob, Fundraising Institute Australia. Delar av programmet sker på engelska. Anmäl dig här!

I en snabbt föränderlig värld där människors engagemang och givande också kanaliseras på andra sätt än via traditionella ideella organisationer och företagen blir alltmer hållbarhetsfokuserade pågår samtidigt en ökad polarisering som påverkar allmänhetens och politikers förtroende och förståelse för civilsamhället. Dessutom saknas ”riskkapital” vilket försvårar för ideella organisationer att våga växa och utvecklas. På GS-huset får du möta tre personer som bidrar med olika perspektiv för att ge inspel till ett samtal om ”Ett civilsamhälle i förändring”.

PROGRAM

(tiderna är cirka-tider)
11:00        Välkommen och presentationer
Tillbaka till Framtiden med Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet sedan 2015. Lars delar sina tankar och lärdomar kring den utvecklingsresa som Friluftsfrämjandet genomgår och som hittills resulterat i fler medlemmar, fler frivilliga och mer strategiskt arbete med insamling av gåvor. En positiv utveckling efter många års nedgång. Genom att gå tillbaka till föreningens rötter har de hittat vägen till framtiden. Lars delar också sina reflektioner kring hur han med en bakgrund i näringslivet hanterat ledning och styrning i en klassisk folkrörelse med lång historia.

12:15        Gemensam lunch och fortsatt samtal

13:00     Kan vi bemästra ett omförhandlat samhällskontrakt med innovation?
Kort innan Facit, den svenska tillverkaren av mekaniska räknemaskiner, kollapsade diskuterades läget i Facits Ledningsgrupp. Göran Arvidsson konstaterade: – Marknadssidan har rönt mycket liten förståelse för denna övergång. Man har sagt oss att ”övergången inte kan gå så snabbt, man kan sälja mekanik i många år till”. Vi sitter här nere i skogen och vet inte vad som händer ute i världen.
Vår bransch är utsatt för disruptiva krafter. Samhällskontraktet omförhandlas. Nya aktörer agerar inom vårt fält. I Kenya finns idag 40 000 sociala företag och sociala entreprenörer, 60 procent av DFIDs (Storbritanniens motsvarighet till SIDA) medel går till näringsliv och PwC är den största mottagaren. I Sverige saknas 150 miljarder till välfärden 2030 och vi ser nu hur globala superplattformar positionerar sig för att spela en helt ny roll i Välfärdssamhället. Statens förmåga till reglering påverkas samtidigt av globaliseringen och stora organisationer är fast i traditionella affärsmodeller. Det är svårt och kanske rent av farligt för en organisation att för snabbt ställa om sina verksamhets- och finansieringsmodeller. Samtidigt finns ett inre motstånd, den som nått sin position inom ramen för befintlig affär är ofta ovillig att ändra. För att möta dessa utmaningar startar allt fler aktörer oberoende innovationslabb och testmiljöer. Rädda Barnen kan vara den första civilsamhällesorganisation i Sverige som startar ett sådant labb. Ola Mattsson från Rädda Barnens Growth hub berättar mer om bakgrunden och varför det är viktigt att vi alla gör denna resa tillsammans.

Giving Trends and Challenges in Australia – what can Swedish organisations learn? Katherine Raskob, CEO at Fundraising Institute Australia takes us on a journey to Australia to get other perspectives and new input. Australians are still generous to charities (Australia currently ranks fourth in the annual Charities Aid Foundation Index) and overall, their trust in the charitable sector remains high. However, studies also warn that donating is declining in the lucky country and donor fatigue is real. Katherine will talk about the Australian fundraising landscape, what fundraising methods that are doing well in Australia, what’s in decline and how Australian fundraisers approach digital fundraising, including peer-to-peer where Australia is recognised as world leader. She will also discuss what FIA is doing to ensure the fundraising sector is sustainable. Fundraising legislation is complicated in Australia, and FIA is working to reduce red tape for the sector.

15:00        Avslutning och fika
15:30         Valfritt seminarium
16:30        
Framtidsspaning med Göran Adlén
18.00        
Mingel, middag och musik med prisutdelning Årets Insamlare 2019

GS-huset ingår i den ordinarie konferensavgiften och du anger ditt deltagande i anmälan. Antalet platser är dock begränsat. Anmäl dig här.

Varmt välkommen!