GS-HUSET

På Insamlingsforums första dag får du som generalsekreterare eller motsvarande för en ideell organisation chans till ett alldeles eget program. Med begränsat antal platser för att ge utrymme till förtroendefull dialog och samtal, får du möjlighet att stanna upp i vardagen och diskutera med kollegor från olika typer av organisationer. GS-huset tar plats lite avskilt från övriga aktiviteter på Insamlingsforum.

Värd för GS-huset är Charlotte Rydh, Giva Sveriges generalsekreterare. 

PROGRAM

(tiderna är cirka-tider)
11:00        Välkommen och introduktioner
                   Seminarium och samtal
12:15        Gemensam lunch
13:00       
Seminarium och samtal
Paus med fika
15:15        
Avslutning

15:30         Möjlighet att ansluta till övriga seminarier
16:30        
Debattseminarium om framtidens civilsamhälle och engagemang
18.00        
Mingel och middag med prisutdelning Årets Insamlare 2019

GS-huset ingår i den ordinarie konferensavgiften och du anger ditt deltagande i anmälan. Antalet platser är dock begränsat. Anmäl dig här.

Varmt välkommen!