Fem kommunikationstrender om medlemmar och medlemskap

Under seminariet får du ta del av fem insikter om att engagera medlemmar i ideella organisationer och folkrörelser. Hur vill människor engagera och organisera sig i framtiden? Och hur kan organisationer anpassa sig för att få ut mesta möjliga av det engagemanget?

Insikterna grundar sig på en studie som Arena Opinion genomfört under 2021. Efter intervjuer med ett tiotal kommunikationschefer, en fokusgrupp bestående av unga ideellt aktiva, genomgång av rapporter och poddar samt egen analys vill vi dela med oss av vilka trender kring medlemskap vi tror att medlemsstyrda organisationer behöver ta hänsyn till framöver för att fortsätta vara relevanta. Tillsammans fördjupar vi oss i vilka trender Arena Opinion ser när det kommer till att rekrytera, behålla och engagera medlemmar.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med strategi, kommunikation eller organisationsfrågor i en medlemsstyrd organisation. Seminariet sätter förhoppningsvis igång tankar och ger praktiska tips på hur din organisation kan bli eller fortsätta vara relevant framöver.

Talare: Silvia Kakembo, byråchef på Arena Opinion
Rum: Aulan