Hinder eller möjlighet – kan nya betalningslösningar driva givande? Del 1

Utvecklingen av finansiella tjänster sker i snabb takt både i Sverige och internationellt och det är svårt att ens blicka ett par år framåt i tiden. Tack vare nya regelverk som öppnar upp för andra aktörer att tillhandahålla betallösningar och annan finansiell service kommer bankernas ställning förändras. För ideella organisationer har den här utvecklingen stor betydelse eftersom de sätt vi köper och betalar på som konsumenter också påverkar hur människor vill ge gåvor, betala medlemsavgifter eller köpa i webbshop. Under två seminarier får du nu möjlighet till en djupare inblick i vad denna omvälvande förändring driven av en snabb digitalisering och globalisering betyder för ideella organisationer och intäkter från gåvor.

För att belysa denna omvälvande förändring driven av en snabb digitalisering som ger möjlighet till kommunikation med betalningar i realtid, får du i detta första seminarium (del 1) en överblick av trender inom e-handel och betalningar från Stefan Blomqvist21grams tillsammans med insikter från Johnny Federley Kroneld om kommunikation, konverteringar och behovet av innovation utifrån Barncancerfondens erfarenheter och resultat av att använda olika betalningslösningar för insamling av gåvor.

Swish är sedan ett par år det mest föredragna sättet att ge en gåva, samtidigt som svenskarna relativt andra länder föredrar att betala sina inköp på nätet med faktura, följt av betalkort och först i tredje hand med en mobilapp. Avbrutna köp inom e-handel beror ofta på att konsumenten inte kunde betala på det sätt som hen föredrog och olika åldersgrupper föredrar olika betalningslösningar.

Det som vore bäst eller enklast för organisationen är kanske inte det som givaren kommer att föredra. På en marknad som dessutom blir allt mer global där allt fler kommunikationsplattformar tillkommer, ställs högre krav på betalningsmarknaden där organisationer måste driva innovation och utveckling i allt högre utsträckning.

Övergången från det gamla till det nya kan skapa utmaningar men också möjligheter, men hur? Med hjälp av erfarenheter från ideella organisationer, experter och företrädare för olika delar av det finansiella systemet får du en inblick i framtidens betalmarknad, olika aktörers roll och vilka strategiska perspektiv ideella organisationer behöver fundera på.

Medverkande:
Stefan Blomqvist, VD, 21grams
Johnny Federley Kroneld, enhetschef för kampanj & event Barncancerfonden
Rum: Aulan

Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige, leder seminariet och det ges möjlighet till frågor.