Låt medarbetarnas engagemang få blomma på företagen!

Har din organisation företagsvänner? Passa på att använda #GivingTuesday som en plattform för att uppmuntra och fira alla former av gott engagemang.
#GivingTuesday är en ny folkrörelse för engagemang och omtanke – inte bara ytterligare en dag för att samla in pengar.

Genom #GivingTuesday får människor som är engagerade i samhället chansen att visa det och entusiasmera fler till att göra mer. Det handlar om brett engagemang – ge en gåva, ge av sin tid eller göra en god handling. Så, berätta för era företagsvänner om möjligheten att lyfta personalens egna engagemang vid #GivingTuesday. Uppmana ”era” företag att låta de anställda få visa upp sitt engagemang under den här dagen. Var är de volontärer? Var är de frivilliga ledare? Vad skänker de pengar till? Låt alla få visa sitt personliga engagemang. Oavsett när, hur eller var det sker. Oavsett om det pågår regelbundet eller görs bara den här dagen.

Eller varför inte bara uppmuntra goda gärningar? Ta med en gofika till jobbet, le lite extra, eller rasta kollegans hund på lunchen. Det finns så mycket man kan berätta om och dela med sig av.

Låt #givingtuesdaysweden få bli civilsamhällets nya folkrörelse i Sverige!