inspirationsseminarium

10:30-10:50 Få mer medel till verksamheten, hur bygger du en organisation som blir intäktsdrivet?

Per Leander ger inspiration om hur hela organisationen kan dra åt samma håll genom att bygga en organisationskultur som satt gemensamma övergripande mål och arbetar intäktsdrivet. Hur identifierar organisationen vart de ska och vilken resa behöver man göra för att nå dit.

10:50-11:10 (Kommer inom kort)