inspirationsseminarium

13:50-14:10 Vet du vilka dina bästa givare är?

Talare: Anna Ehnlund Martinussen
För 2,5 år sedan fick jag samma fråga och jag hade inte ett tydligt svar. Häng med på min resa att skapa en CRM och lojalitetsstrategi som börjar med just det; en tydlig bild av vilka som är ens bästa givare, värdesegmentation och givarlivscykel.

Syftet med seminariet är ett skapa inspiration, ge lite aha och wow samt så frö om att det här går att göra. Det passar alla som jobbar inom insamling som branschkollegor/strategiskt ansvariga för CRM och Lojalitet samt givarupplevelse.

14:10-14:30 Effektmätning – de tre vanligaste fallgroparna och hur du undviker dem

Talare: Annica Johansson
Allt fler idéburna organisationer ser värdet i att mäta och visa vilken skillnad de gör. De verksamheter som mäter och synliggör sina resultat på ett övertygande sätt har större chans att få finansiering, och kan använda resultatet för att lära vilka insatser som fungerar och vilka insatser som behöver förbättras eller avslutas. De har helt enkelt chans att göra ännu större nytta. Men att mäta effekt är lättare sagt än gjort. Många idéburna organisationer brottas med för lite tid, för lite budget eller att man inte riktigt vet hur man ska gå tillväga. Under denna föreläsning djupdyker vi i de tre vanligaste fallgroparna som idéburna organisationer råkar ut för i sin effektmätning, och delar konkreta tips och exempel på hur din organisation kan göra för att undvika dem.

Föreläsningen passar dig i en idéburen organisation som leder eller utför arbetet med uppföljning och utvärdering, ex. som verksamhetsansvarig, kvalitetschef, projektansvarig, controller, styrelseledamot etc. Föreläsningen syftar till att göra dig mer rustad för att upptäcka och undvika de vanligaste fallgroparna inom effektmätning, och till att ge din organisation en utökad verktygslåda som ni direkt kan sätta igång och använda i ert fortsatta arbete.