Redovisnings- och skattedag för ideella organisationer

Giva Sveriges Redovisningsråd, tillsammans med andra experter, står för en fullspäckad dag som behandlar både detaljerade och övergripande frågor med avstamp i Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Det ges också möjlighet till att ta upp frågeställningar utifrån er verksamhet och mingla med kollegor.

Vi tittar närmare på årsredovisningens innehåll och revisorns roll i de olika delarna liksom vad den nya hållbarhetsredovisningen innebär. Att avgöra om det är en gåva eller ett bidrag som kommit in till organisationen kan vara svårt. Vi reder ut begreppen utifrån praktiska exempel. Under dagen tar vi även upp tips, nyckeltal och andra sätt att beskriva verksamheten på.
Vi tittar också på vad Giva Sverige behöver som en del av medlemskapet och varför.

Syfte:
Den ideella sektorns inkomstskatte- och momsfrågor är komplicerade och inte alltid enkla att hantera. Vi går igenom grundläggande frågor avseende inkomstskatt och moms, och redogör för olika typer av intäktsflöden ur ett inkomstskatte- och momsperspektiv, till exempel gåvor och bidrag från stat och kommun.

Målgrupp:
Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med redovisning och ekonomi i Giva Sveriges medlemsorganisationer, men även för era revisorer.

Mer information kommer! 

Anmäl dig här