Årsmöte 2021

Kom och gör er röst hörd på Giva Sveriges årsmöte, träffa styrelsen, medarbetarna på kansliet och kollegor från olika organisationer. Årsmötet inleds med en inspirationsföreläsning om etisk kompetens med Tomas Brytting, professor i organisationsetik.

Varje medlemsorganisation har en röst på årsmötet, men ni får gärna anmäla flera personer från en och samma organisation. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast den 20 maj.

Tidsschema:
8.45 Inloggning för mötet öppnar
9.00 ”Förtroende kräver trovärdighet – om att vara etiskt kompetent”
Åtta av tio svenskar uppger i Giva Sveriges årliga Novus-undersökning att de har en positiv eller mycket positiv inställning till ideella organisationer. Ideell sektor, och framför allt vi som arbetar med att förvärva och förvalta gåvor och skattemedel, uttrycker ofta att vi är i ”förtroendebranschen” som ett sätt att beskriva att vi är beroende av människors uppfattning om oss och våra organisationer. Men vad betyder det egentligen, vad är det som skapar förtroende och räcker det med förtroende för att vara ”etiskt kompetent”? Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, inleder årsmötet 2021 med att diskutera etisk kompetens och ge vägledning kring skillnaden mellan förtroende och trovärdighet.
9.50 Paus och kontroll av röstlängd
10.15 Årsmötet inleds
ca 12.00 Årsmötet avslutas

Plats:
Årsmötet planeras att genomföras digitalt.

Anmälan:
Ni kan anmäla er till årsmötet via denna länk.

Varmt välkommen!