Årsmöte 2024

Kom och gör er röst hörd, träffa styrelsen, medarbetarna på kansliet och kollegor från olika organisationer när Giva Sverige bjuder in till årsmöte.

Program
Detaljerat program kommer senare.

Nominera till valberedning och styrelse
Alla medarbetare hos medlemsorganisationer kan nominera ledamöter till Giva Sveriges styrelse och valberedning. Nomineringar till styrelsen görs till valberedningen@givasverige.se där du anger namn, befattning, relevant erfarenhet, arbetsgivare och motiverar varför den person du nominerar bör bli ledamot i Giva Sveriges styrelse. Du behöver också ange kontaktuppgifter till den du nominerar samt intyga att personen är intresserad av att åta sig uppdraget om hen blir föreslagen av valberedningen. Nomineringar till Valberedningen hanteras av Elektorsgruppen och du kan maila förslag på ledamot med namn, befattning, arbetsgivare, motivering och kontaktuppgifter till info@givasverige.se. Nomineringar till valberedning och styrelse görs senast 29 februari.

Skicka in förslag till årsmötet
Som medlem har ni möjlighet att skicka in ärenden (motioner) för behandling under årsmötet. En skriftlig begäran om behandling av sådant ärende skickas till styrelsens ordförande genom Giva Sveriges kansli och ska innehålla uppgifter om ärendet, inklusive förslag till beslut. Förslag skickas till info@givasverige.se senast 29 februari.

Varje ordinarie medlemsorganisation har en röst på årsmötet, men ni får gärna anmäla flera personer från en och samma organisation. Anmälan eller ändring av ombud till årsmötet görs senast måndagen den 13 maj.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast den 2 maj på denna sida.

Varmt välkomna!