Att arbeta med testamentesgåvor – avancerad nivå

Det här är utbildningen för dig som jobbar som handläggare av testamentsgåvor och vill fördjupa dina kunskaper inom området.

Syfte:
Syftet med utbildningen är att ge dig fördjupade kunskaper kring att arbeta med testamentsgåvor i insamlingsorganisationer. Vi går igenom handläggning och juridik och djupdyker bland annat i kvotdelsberäkningar, tvistiga ärenden och etiska eller varumärkeskänsliga avvägningar.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som har något eller några års erfarenhet av handläggning av testamentsgåvor inom ideell sektor.

Innehåll:

  • Handläggning och juridik
  • Kvotdelsberäkningar – väsentlig minskning, förkovran och jämkningsregeln ÄktB 12:2
  • Tvistefrågor – hot om media/domstolsprocess
  • Etiska frågeställningar
  • Varumärkeskänsliga frågor

Varmt välkommen!