Autogirot fasas ut – vad kommer istället?

Utvecklingen av finansiella tjänster går rasande fort både i Sverige och internationellt. Vad betyder det för gåvogivande och medlemskap i ideella organisationer?

 Just nu pågår en genomgripande förändring och modernisering av för den svenska betalningsmarknaden. P27 är ett bank-gemensamt och nordiskt projekt för en ny, effektivare och gemensam betalningsinfrastruktur som kommer att påverka allt från löner och fakturor till inköp och betalningar. Vad är P27 och vad innebär det för organisationer och allmänheten? Vad är nästa generations regelbundna betalningar som ersätter autogiro? Hur ser tidplanen ut? Och hur ska allmänheten hänga med i förändringen?

Lars-Erik Edenfeldt från Transformation Program guidar oss genom den kommande utvecklingen och tillsammans med företrädare för organisationer och leverantörer resonerar kring utmaningar och möjligheter för ideella organisationer.