Certified fundraiser

Diplomutdelning 2019

Den här utbildningen är perfekt för dig som arbetat ett tag inom insamling, kanske inom ett specifikt område, och vill stärka dina kunskaper på en strategisk och mer övergripande nivå och samtidigt få en gedigen överblick över insamling idag. Utbildningen är också ett gyllene tillfälle för dig som är helt ny inom insamling, men som kanske har en bakgrund inom kommunikation, marknadsföring, projektledning eller liknande, och nu vill få en rivstart på din nya karriär.

Tanken är att du ska kunna arbeta parallellt med utbildningen, även om du självklart behöver avsätta tid. Kursplanen är omfattande och innehåller en lång rad olika ämnesområden, inom kommunikation och insamling.

Utbildningen sträcker sig över ett år och omfattar ca 300 timmar, varav 80 är lärarledda lektionstimmar, fördelade på fyra moduler/utbildningstillfällen omfattande tre dagar för varje modul,  samt en dag för tentamen och en dag för diplomeringen. Förutom lektioner ingår lärarhandlett projektarbete, egna studier och tentamen.

Lärarna kommer både från Berghs School of Communication och från Giva Sveriges eget nätverk. Detta ger dig en unik mix av erfarenheter och kompetenser. Utbildningen sker på svenska, men stora delar av kurslitteraturen är på engelska.

Giva Sverige ordnar tillsammans med Berghs School of Communication denna omfattande, högkvalitativa och intensiva certifieringsutbildning i fundraising, diplomerad av EFA, The European Fundraising Association. Certifierad fundraiser är ett yrke med goda framtidsutsikter.

Bakgrund
Utbildningen har som mål att stärka insamling som profession, tydliggöra insamlarens roll i organisationen samt att öka kompetensen bland enskilda insamlare. Allt för att öka kvaliteten i svensk och internationell insamling och därmed öka förtroendet för insamling. EFA-certifieringen, som du får efter genomförd utbildning, ger dig en europeisk kvalitetsstämpel som visar att du har alla de kunskaper som krävs för att arbeta professionellt med fundraising. The European Fundraising Association (EFA) grundades 2002 som en paraplyorganisation för europeiska organisationer av Giva Sveriges slag. EFA står formellt  bakom den certifiering du får efter avslutad och godkänd utbildning.

Sista ansökningsdag är 9 december 2019.

Har du frågor kring utbildningen? Kontakta oss via info@givasverige.se

EN UTBILDNING SOM GER STRATEGISKA REDSKAP

Karin Timm Östlund. Foto. Sofia Karlsson
Karin Timm Östlund. Foto. Sofia Karlsson

”Med nya kunskaper känner jag mig taggad att fortsätta jobba strategiskt”.
Läs hela intervjun med Karin Timm Östlund, kommunikations- och insamlingsansvarig på Sveriges stadsmissioner, som precis har avslutat sin utbildning till Certified Fundraiser.

Till intervjun

 

”Certified Fundraiser” blev ett enormt lyft för mig!

Kicki Aldrin. Foto: Malin Ekelund
Kicki Aldrin. Foto: Malin Ekelund

Läs intervjun med Kicki Aldrin, ansvarig för stora givare hos Stockholms Stadsmission, om hennes utbildningsår på Certified Fundraiser hos Berghs.

Till intervjun