Civilsamhällesarenan i Almedalen: Låter regeringen myndigheterna gå för långt i sina EU-tolkningar?

Civilsamhällesarenan anordnas av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) tillsammans med Giva Sverige och flera ledande civilsamhällesorganisationer under Almedalsveckan. Platsen är Donnerska huset vid Donners plats, Visby, där det under två dagar bjuds på samtal, föreläsningar och debatter där civilsamhällets roll i samhället är i fokus.

Giva Sverige arrangerar tillsammans med Fremia, seminariet ”Låter regeringen myndigheterna gå för långt i sina EU-tolkningar?”.

Varför förstås och tolkas EU:s regelverk så olika bland EU:s medlemsstater? I många viktiga frågor för civilsamhället uppstår det problem vid myndigheternas tolkningar av EU-rätten. Samtidigt får idéburen sektor i en rad europeiska länder andra tolkningar och behandlingar av sina regeringar.

I frågan om internmomsen hänvisas till EUs momsregler, men i Danmark görs andra tolkningar. I upphandlingsfrågor, IOP och ESF+ program är det EU:s statsstödsregler som tolkas eller övertolkas på sätt som inte gynnar den sociala ekonomin. Idag på det svenska EU-ordförandeskapets sista dag ses vi för att tillsammans med företrädare från regeringen och EU-politiker diskutera vad som kan och behöver göras för att civilsamhället ska få en tydligare röst i EU. Och vilka förändringar för sektorn har föreslagits under det svenska ordförandeskapet. På civilsamhällesarenan diskuteras frågor som för villkor och förutsättningar för civilsamhällets organisationer att verka.

När? 30 juni kl 12.00-12.45
Arrangörer:
Giva Sverige och Fremia
Var?
 Donners plats 1, Donnerska huset, ”Bottenplan, entré genom huvudingången”.

Medverkande:
Charlotte Rydh, Moderator, generalsekreterare Giva Sverige
Patrik Schröder, Moderator, Samordnare Civilsamhällesfrågor, Fremia
Fler medverkande presenteras inom kort.

Läs mer om Civilsamhällesarenans program här