Civilsamhällets Finansforum 2021

Välkommen till konferensen med fokus på styrning och ledning i ett finansiellt perspektiv utifrån den ideella sektorns särart!

För tredje året i rad lyfter vi högaktuella frågor inom finansiering och styrning som berör både ekonomifunktionen och insamlingsavdelningen. Digitaliseringen fortsätter med hög fart, nya finansiella tjänster tillkommer och förändrade konsumentbeteenden innebär fortsatt stora förändringar för ideella organisationer. Ökade krav på rapportering och verksamhetsstyrning ställer nya och större krav på ideella organisationer. Detta och andra högaktuella perspektiv ramar in Civilsamhällets Finansforum där du får lyssna på och diskutera med experter, forskare och kollegor från andra ideella organisationer. Konferensen vänder sig främst till dig som är generalsekreterare/motsvarande, ekonomichef, styrelseledamot eller arbetar strategiskt inom ekonomi, juridik, insamling eller IT men också till dig som i din yrkesroll arbetar med ideella organisationer och vill få en bättre insikt i sektorn.

Boka in dagen redan nu och anmäl dig direkt!

*Vi följer riktlinjerna avseende Covid-19. Om det tillåts erbjuder vi ett begränsat antal deltagare att vara på plats hos Nordea, Stockholm

Konferensen arrangeras i samarbete med vår huvudpartner:

Nordea s logga