Civilsamhällets Finansforum 2022

Välkommen till konferensen med fokus på styrning och ledning i ett finansiellt och ekonomiskt perspektiv utifrån den ideella sektorns särart!

För fjärde året i rad lyfter vi högaktuella frågor inom finansiering och styrning som berör såväl ekonomifunktionen och insamling/engagemangssavdelningen som IT. Digitaliseringen fortsätter med hög fart, nya finansiella tjänster tillkommer, konsumentbeteenden som idag beskrivs som ”svårprognostiserade”, innebär stora förändringar också för ideella organisationer. Detta och andra högaktuella perspektiv ramar in Civilsamhällets Finansforum där du får lyssna på och diskutera med experter, forskare och kollegor från andra ideella organisationer. framtidsspaning.

Konferensen vänder sig främst till dig som är:
generalsekreterare/motsvarande, ekonomichef, insamlings-/marknadschef, styrelseledamot eller arbetar strategiskt eller med verksamhetsutveckling inom ekonomi, juridik, insamling, finansiering, medlemsengagemang eller IT men också till dig som i din yrkesroll arbetar med ideella organisationer och vill få en bättre insikt i sektorn.

Konferensen möjliggörs tack vare vår huvudpartner Nordea.